Priser och bokning

Hjärtenära

Kroppsterapi - Örtmedicin  - Energibehandling

Priser och bokning


VÄLKOMMEN ATT BOKA på telefon: 076-831 07 88, eller mejl: info@hjartenara.se.

KONSULTATION

1:a KONSULTATIONEN

Ca 1,5 - 2 timmar

Inför din första konsultation lämnar du in en sammanställning av dina aktuella symtom, din hälsobakgrund, kostvanor och livsstil, så att jag är förberedd när du kommer. Vid ditt besök undersöker jag ditt blod och gör några enkla kompletterande undersökningar och tester. Vi diskuterar vad underlaget pekar på, vad du vill uppnå med din hälsa och preliminära tankar om hur det kan gå till. Efter konsultationen tar jag fram en hälsoutvecklingsplan med förslag på behandlingar, örter, kosttillskott, kostjusteringar m fl åtgärder som du kan arbeta med.

1 150 kr

UPPFÖLJNINGSKONSULTATION

Ca 1 timme

Efter 1-2 månader är det dags att utvärdera hur det gått, eventuellt göra nya undersökningar och justera planen.

600 kr

BEHANDLINGAR

SHIATSU "MINI"

Ca 25 min

Kroppens viktigaste akupunkter och energimeridianer behandlas. Passar den som vill prova på eller ha en snabb återhämtningspaus mitt i vardagen.

330 kr

SHIATSU "MEDIUM"

50 min + samtal 10-20 min (längre samtal vid nybesök)

Behandlingen anpassas för att matcha ditt kroppsliga och själsliga utgångsläge. Hela kroppen berörs alltid men fokus ligger på att bryta stresspåslaget i kroppen, lösa upp spänningar och öka cirkulationen. Detta är behandlingen de flesta väljer. Tillräckligt med tid för att du ska hinna uppleva meditativ ro och närvaro i dig själv.

600 kr

SHIATSU "FÖRDJUPAD"

90 min + samtal ca 10 min

Som ovan men med mer tid för djupare avspänning och upplevelse av tidlös närvaro. Mer tid att bearbeta problemområden.

850 kr

LYMFMASSAGE

90 min + samtal ca 10 min

Sätter fart på lymfcirkulationen. Motverkar svullnader, ödem, smärta och värk m m. Har du inte fått lymfmassage förr rekommenderas att ta några behandlingar i tät följd, som en intensiv startkur för att verkligen kicka igång flödet.

850 kr

ENERGIBEHANDLING - MANUELL FREKVENSBEHANDLING

Ca 45 min

En manuell frekvensbehandling bearbetar den mest omedvetna nivån av oss. En mycket varsam behandling som lugnar, centrerar ditt sinne och rensar bort stress och disharmonisk energi. De flesta upplever att de får ny kraft, inspiration och ökad klarhet men också fysisk läkning kan ske. Visualisering, vaggningar, vibrationer och toner med olika frekvenser används. Beröringen är mycket lätt - eller ingen alls om så önskas.

500 kr

Copyright @ Hjärtenära 2019