Konsultation

Hjärtenära

Kroppsterapi - Örtmedicin  - Energibehandling

HÄLSOKONSULTATION


En hälsokonsultation ger dig karta och kompass, bollplank och stöd på vägen mot bättre hälsa.


Konsultationens syfte är att, baserat på fakta om din hälso- och livssituation, ta fram en plan för ditt arbete med att förbättra din hälsa. Före konsultationen får du lämna in en beskrivning av din hälsohistoria och livsstil samt eventuella tidigare gjorda testresultat. Under ditt besök tittar vi på ditt blod i mikroskop för att få veta mer om tillståndet i kroppen och eventuellt gör vi ytterligare några enkla tester. Vi diskuterar vilka mönster som kan urskiljas i underlaget och din inställning till att pröva olika tänkbara vägar.


Efter ditt besök djupstuderar jag ditt fall och utformar en hälsoplan för dig, med förslag på hur du kan arbeta vidare med t ex örter, tillskott, behandlingar, eventuella andra relevanta tester, kostjusteringar och egenvård. Vi bestämmer en tid för återkoppling, och eventuell justering av planen, cirka en månad senare. Du kan kontakta mig mellan dina besök om du har frågor.

VILKA ANALYSER INGÅR?


Din individuella hälsoplan bygger på den information om dig och din hälsobakgrund du lämnar, levande blodanalys samt eventuella andra tester.

Blodanalys innebär att titta på en droppe blod under mikroskop. Blodet kan visa tecken på inflammation, näringbrister, infektion, immunförsvarets kondition, organproblem, dålig matsmältning eller avgiftning, läckande tarm m m. Genom att titta på blodet vid återbesöket kan vi följa upp din hälsoutveckling.

Eventuellt får du också göra andra enkla tester eller fylla i symtomfrågeformulär för att se tecken på t ex jodbrist, zinkbrist, dålig avgiftningsförmåga, binjureutmattning eller candida.


En hårmineralanalys visar mineralobalanser, tungmetaller, tendenser till blodsocker-, sköldkörtel- och binjureproblem m m. Hårmineralanalysen ingår inte i konsultationen utan beställs separat.

Mönstret av mindre besvär genom livet kan ge viktiga ledtrådar till vad dina nuvarande hälsoproblem beror på. Likaså din livsstil, dvs kost, motionsvanor, stressnivå m m. Därför är din hälsobeskrivning väldigt viktig för analysen. 

Copyright @ Hjärtenära 2019