Konsultation

Hjärtenära

Kroppsterapi - Örtmedicin  - Energibehandling

HÄLSOKONSULTATION


En hälsokonsultation ger dig karta och kompass, bollplank och stöd på vägen mot bättre hälsa.


Konsultationens syfte är att, baserat på fakta om din hälso- och livssituation, ta fram en plan för ditt arbete med att förbättra din hälsa. Före konsultationen får du lämna in en beskrivning av din hälsohistoria och livsstil samt eventuella tidigare gjorda testresultat. Under ditt besök tittar vi på ditt blod i mikroskop för att få veta mer om tillståndet i kroppen och eventuellt gör vi ytterligare några enkla tester. Vi diskuterar vilka mönster som kan urskiljas i underlaget och din inställning till att pröva olika tänkbara vägar.


Efter ditt besök djupstuderar jag ditt fall och utformar en hälsoplan för dig, med förslag på hur du kan arbeta vidare med örter och eventuellt andra tillskott, behandlingar, andra relevanta tester, kostjusteringar och egenvård. Vi bestämmer en tid för återkoppling, och eventuell justering av planen, cirka en månad senare. Du kan kontakta mig mellan dina besök om du har frågor.

VILKA ANALYSER INGÅR?


Din individuella hälsoplan bygger på den information om dig och din hälsobakgrund du lämnar, levande blodanalys samt eventuella andra tester.

Ett symtom uppstår sällan av en slump. Mönstret av olika, mindre besvär genom livet kan ge viktiga ledtrådar till vad till dina aktuella besvär beror på. Därför får du redogöra för hela din hälsobakgrund och berätta om din livsstil, dvs kost, motionsvanor, stressnivå m m. Du får förslag på lämpliga justeringar för att stötta din kropp och hälsa.


För att få veta mer om tillståndet i din kropp tanalyserar jag ditt blod i mikroskop. Blodet kan t ex visa tecken på inflammation, vissa näringbrister, infektion, immunförsvarets kondition, dålig matsmältning, nedsatt lever- eller mjältfunktion och läckande tarm. Vid ditt  återbesök följer vi upp din hälsoutveckling genom att titta på blodet igen.

Om vi hinner, och om det är relevant, får du också göra några andra enkla tester eller fylla i symtomfrågeformulär.


Ibland kan en hårmineralanalys vara rätt väg för att få djupare information om t ex mineralobalanser, tungmetaller, tendenser till blodsocker-, sköldkörtel- och binjureproblem. Den ingår dock inte i konsultationen utan beställs separat.

Copyright @ Hjärtenära 2019