Behandla stressbesvär
Slingrande skogsstig.

BEHANDLA STRESSBESVÄR

 

När stress pågått så länge att vi "gått in i väggen" har kroppen omfattande skador. Återhämtningen tar tid men det underlättar om behandlingen tar hand om alla delar av människan.

 

För att vända den negativa spiralen som stress orsakar, så att näringsupptag, syresättning och läkningsprocesser kan komma igång, måste kroppen förmås att slå över från stresspåslag till lugnläge. Det viktigaste är förstås att eliminera orsaken till stressen eller åtminstone minska den, få den under kontroll. Det är inte alltid helt uppenbart vad som är orsaken, det handlar inte alltid bara om "för mycket att göra" eller "för höga krav". Det kan också vara ständig ovisshet, en dålig relation, oro för en närstående, att känna sig utanför etc. Man kan behöva reflektera djupt över sitt liv och sina verkliga behov tillsammans med en samtalsterapeut/psykolog. Men här kan också qigong, liksom andningsövningar, vara ett värdefullt stöd. Qigongrörelserna påverkar nervsystemet direkt så att stresspåslaget bryts.

 

Under återhämtningen är det viktigt att hjälpa kroppen att reparera skadorna. Om binjurarna och/eller sköldkörteln är utmattade kommer kroppen att ha svårt att få fram tillräckligt med energi för att genomföra reparationsarbetet. Därför är det högsta prioritet på att stärka dessa organ. Det kan ske med särskilda näringstillskott men också genom andra åtgärder. En hårmineralanalys eller ett kortisolprov (saliv) kan visa om organen är nedsatta.

 

Näringsbrister/-obalanser som kan ha uppstått behöver också åtgärdas för att kroppen ska ha tillräckligt med bränsle och reparationsmaterial. Här är hårmineralanalysen ett ovärderligt verktyg som också visar om det finns överskott av tungmetaller som bromsar återhämtningen.

 

Dessutom behöver cirkulationen stimuleras för att öka tillflödet av syre och näring till försummade kroppsdelar/organ. Att röra sig lite varje dag är därför viktigt men det gäller att glömma allt om prestation. Antal repetitioner/kilometer/timmar är helt ointressant. Att springa eller gymma är troligen alltför energikrävande i början. Promenader och simning passar bättre. Mjuka och långsamma rörelser såsom i qigong har en direkt motverkande effekt på stresspåslag. Även massage, t ex shiatsu, ökar cirkulationen.

 

Och för att inte samma sak ska hända igen, behöver man lära känna sig själv och sin kropp och att hantera stressande situationer på ett annorlunda sätt. Qigong tränar både kroppskännedom, ökar motståndskraften mot stress och innehåller användbara verktyg för att stoppa ett stresspåslag snabbt.

© Hjärtenära 2010 | Karlsborg | 076-831 07 88