Stress >>
Slingrande skogsstig.

STRESS

 

Hur påverkar stress kroppen och vad händer om man inte gör något åt den? Vad gör oss stressade i dag?

 

Stress påverkar oss enormt på alla plan. Vid stress förbrukas extra mycket energi. Kroppen hushållar därför med energin och prioriterar de viktigaste funktionerna medan t ex den energikrävande matsmältningen skruvas ner på halvfart. Det försämrar näringsupptaget så kroppen får mindre bränsle, vilket leder till ännu mindre energi. Nyproduktion och reparation av kroppens celler prioriteras också ner vid stress. Dessutom spänns musklerna vid stress vilket påverkar cirkulationen. Dålig cirkulation gör att syre och näring får svårare att nå ut till cellerna där energin produceras och reparationer behöver göras. Med tiden blir organen, musklerna och andra vävnader av allt sämre kvalitet och fungerar sämre. Vi börjar märka av trötthet, värk och andra symtom.

 

Vad är stress?

Stress är en naturlig kroppsmekanism som utvecklades i en brutal forntid för att öka chanserna för överlevnad. Så fort våra sinnen uppfattar ett hot drar en serie reaktioner igång i hela kroppen som syftar till att höja vår uppmärksamhet, analysförmåga, snabbhet och styrka. För att få energin att räcka till dras blodflödet till mindre livsviktiga organ och kroppsdelar ner. Funktioner som nybildning, underhåll och läkning av celler, näringsintag, sömn och sexualitet prioriteras inte.

 

Kortsiktigt är detta inte farligt. Så fort nervsystemet uppfattar att faran är över slås en motkraft på som lugnar ner kroppen och jämnar ut energitillgången. Problemet är att dagens hotsituationer ofta är komplicerade, långdragna och vaga. Utdragen stress skadar kroppen, det förvärrar många sjukdomar och kan vara orsaken till att återhämtning och tillfrisknande tar längre tid än förväntat.

 

Stressen skadar binjurarna

Binjurarna är små körtlar som sitter ovanpå njurarna. Vid stress utsöndrar de, på order av nervsystemet, hormonerna adrenalin, noradrenalin, kortisol och aldosteron.

 

Binjurehormonerna hjälper nervsystemet att reglera kroppens organ. Men vid långvarig stress reagerar organen allt sämre på hormonerna. Binjurarna pumpar ut mer hormon men tröttas så småningom ut och hormonutsöndringen minskar. Då uppträder många olika symtom på obalans t ex sömnproblem, matsmältningsbesvär, ökat blodtryck, depression, låg sköldkörtelfunktion och högt blodsocker. Så småningom uppstår det som brukar kallas utbrändhet eller utmattning.

 

Binjurehormonerna påverkar immunförsvaret. Därför blir du sällan sjuk när stressnivån är hög men däckar så snart det lugnat ner sig. Binjurehormonet kortisol är dessutom inflammationsdämpande. När kortisolproduktionen sjunker får kroppen svårare att få bukt med inflammationer. Långvariga men låggradiga inflammationer misstänks ligga bakom de flesta allvarliga, kroniska sjukdomar.

 

Vad är det som stressar oss?

Stress kan bero på mycket annat än "för mycket att göra". Egna eller omgivningens krav och förväntningar triggar oss att göra mer än vi egentligen orkar. Relationer som innebär konflikter, dålig kommunikation, vantrivsel, frustration, mobbning, fysisk och/eller psykisk misshandel eller rädsla framkallar stress. Kronisk sjukdom med eller utan smärta innebär fysisk påfrestning vilket kan trötta ut binjurarna.

 

Letar man efter vardagliga faktorer som sällan betonas men som likväl triggar stressreaktionen hittar vi träning, kaffe, socker, Internet och sociala medier. Många som menar att de "måste träna för att orka med sitt intensiva jobb/aktiva liv" tror att de är hälsosamma men har i själva verket blivit beroende av adrenalinkickar för att tvinga kroppen att hålla ett tempo den egentligen inte orkar med. Likadant med kaffe liksom andra koffeinhaltiga drycker/livsmedel och socker. Att ständigt vara uppkopplad och aktiv i sociala medier kan skapa en press att ständigt vara nåbar och att framstå som mer aktiv och lyckad än man egentligen har energi till. Allt detta kan låta som bagateller men kan mycket väl vara just det som stjäl energi som kroppen behöver för att kunna tillfriskna.

© Hjärtenära 2010 | Karlsborg | 076-831 07 88