Naturlig läkning
Slingrande skogsstig.

NATURLIG LÄKNING


Vi har lärt oss att tolka obehagliga symtom som "sjukdom" men det handlar ofta om att kroppen arbetar med läkning. Istället för att dämpa symtomen behöver kroppen få rätt stöd. Vi bör också undvika att belasta kroppen omedvetet genom att utsätta oss för onödiga "gifter".


Läkning är jobbigt

Feber, svullnad och smärta hör till många av våra vanliga infektionssjukdomar och vid skador av olika slag. Ofta också utsöndringar av något slag, dvs diarré, kräkningar, snor, slem eller var. Det är obehagligt men en naturlig del av kroppens sätt att skydda oss från skadliga mikroorganismer och rensa bort "skräp" och "gifter". Det är nödvändigt för att kroppen ska kunna läka, rena sig och komma i balans igen. Syntetiska kemikalier kan vara väldigt effektiva för att dämpa symtomen men rättar inte till grundorsaken eller stöttar kroppen med läkningen.


Hjälp kroppen att läka själv

Alla åtgärder som minskar belastningen på kroppen under läkningstiden är bra. Det gäller att skapa utrymme för att läkningen ska komma igång och för att energin ska räcka hela vägen. Låt kroppen få läka i sin egen takt så långt det är möjligt. Bra näring, rent vatten och vila räcker ofta väldigt långt. Skräpmat, socker, mögel i närmiljön, kemikalier, överdriven träning samt stress är exempel på sådant som förbrukar energi som kroppen behöver för att läka. Matsmältningen kan behöva hjälp för att kunna ta upp näringen. Levern, njurarna, tarmen och cirkulationen kan behöva stöttas. Naturligtvis ska man vara uppmärksam på att läkningprocessen inte blir för överväldigande men för det allra mesta kan kroppen hantera den själv eller med enkla hjälpmedel.


Läkemedel är inte enbart harmlösa

Ibland är läkemedel självklart nödvändiga men man bör vara medveten om att de också har en baksida. Inga mediciner som tas invärtes eller används utvändigt har endast lokal påverkan utan sprids i hela kroppen. Kunskapen om exakt vad som då händer i kroppen är ofta bristfällig. Det gäller även de vanliga receptfria medlen som säljs i mataffärer. T ex  kan värk- och febernedsättande tabletter skada mag- och tarmslemhinnorna och levern och leda till läckande tarm, allergier/överkänsligheter, hudbesvär, värk,  autoimmunitet m m. Antibiotika (men även vissa andra läkemedel) rubbar bakteriefloran i tarmen vilket kan leda till otaliga, långvariga och svåra besvär. Vaccinationer innebär att ämnen sprutas in i blodomloppet på ett onaturligt sätt. Hur det egentligen påverkar immunförsvaret är omstritt. Kortisonsalvor, -tabletter och -sprutor kan skada huden, blodkärlen och binjurarna och ge svåra biverkningar under lång tid.


Naturligt är inte heller alltid ofarligt

Det finns förstås gifter även i naturen och man kan bli/vara allergisk eller överkänslig mot naturliga ämnen. Att inte tåla naturliga ämnen/livsmedel i måttliga mängder är tecken på att kroppens känsliga system är i obalans. Att man inte känner något negativt av skräpmat, socker och alkohol eller syntetiska hygienprodukter, betyder inte att de är hälsosamma eller inte påverkar oss på längre sikt. Allt som överdrivs kan skada, till och med vanligt vatten i alltför stora mängder. Det är viktigt att  använda sunt förnuft.


Det finns dock skillnader i kroppens förmåga att hantera "naturliga" och "onaturliga" gifter. Gifter som alltid funnits i vår miljö, som t ex växtgifter, dåliga bakterier eller ormgift, känner kroppen igen och reagerar tydligt på. Kroppen försöker snabbt göra sig av med giftet och läka skadorna - vi blir sjuka. Nya kemikalier som t ex finns i vår mat, luft och i vattnet, har kroppen inte lärt sig känna igen. De ger ofta ingen tydlig reaktion men kan obehindrat passera kroppens försvar, ackumuleras och på sikt förvirra kroppens känsliga system eller förenas med andra ämnen till ännu skadligare blandningar. Andra naturliga giftiga ämnen, som t ex tungmetaller, hör hemma djupt nere i jorden där människor inte så lätt kommer i kontakt med dem. Men efter att människan börjat gräva upp metallerna och sprida dem på jordytan, i vattnet och luften har de blivit ett hälsoproblem.


Några vanliga missuppfattningar om hälsa och naturlig läkning

"Bara jag hittar "rätt" diet/metod/tillskott så blir jag bra."

Det handlar lika mycket, kanske mer, om att sträva efter balans - i kroppen och i livet för övrigt - och om att rensa bort sådant som stör läkningen.


"Det skadar inte att pröva allt. Ju mer stöd kroppen kan få och ju fler terapeuter jag anlitar desto snabbare blir jag frisk."

Olika terapeuter ger olika svar och rekommenderar olika saker beroende på att de jobbar med olika verktyg och strategier. Reklamen lockar med fantastiska resultat bara man köper deras produkt. Burkarna med olika tillskott blir fler och fler. Det gör det svårt att veta vad som verkligen fungerar. Vissa tillskott, läkemedel och terapier kan även motverka varandra eller förvirra kroppen. Att arbeta målmedvetet och strukturerat med en terapeut/metod i taget ger ofta bättre resultat (och blir billigare).

 

"Min sjukdom kan inte botas/påverkas av naturliga medel." eller "Jag har haft otur med generna."

Kroppen har en överraskande stark läkningskraft om vi stöttar den på rätt sätt och ger den tid. Gener är absolut inte allt. Hur vi lever och äter har mycket stor påverkan.


"Min kropp har blivit galen och fungerar inte som den ska."

Kroppen är en logisk apparat och strävar alltid efter att hålla balansen och överleva. Det som är logiskt för kroppen är inte alltid trevligt för oss. Men vi är dåliga på att tolka kroppens signaler.


"Jag har besvär som jag vill ha hjälp med men jag kan inte/tänker inte ändra på något i mitt sätt att leva."

Symtom är kroppens sätt att säga att något inte står rätt till, det är brandlarmet som tjuter. För att släcka "branden" måste vi hitta "härden", dvs orsaken. Den kan finnas i något vi äter eller andas, hur vi rör oss, den yttre/inre miljön, våra relationer till andra/omvärlden eller rent av i våra känslor/tankar. Det kan innebära att vi måste ändra våra vanor vilket alltid är jobbigt. Men vi har bara en kropp och vi kan inte flytta ut ur den eller byta ut den om den är besvärlig mot oss. För att kunna må bra i längden måste vi lyssna på kroppen och försöka leva enligt dess villkor.

© Hjärtenära 2010 | Karlsborg | 076-831 07 88