Hållning och rörelse
Slingrande skogsstig.

HÅLLNING OCH RÖRELSE


Ryggskott, diskbråck, ischias, knäproblem, musarm, gamnacke, frozen shoulder, domningar, låsningar, värk, stelhet m.m. drabbar många. Som orsak pekar man ofta på monotona rörelser, tunga lyft, brist på rörelse, stress eller så skyller man kanske på "åldern".


På arbetsplatser satsas det på ergonomiska skrivbord, avlastande hjälpmedel, pausgympa, företagsmassage, friskvårdsbidrag m.m. Många med stillasittande, tunga eller stressiga jobb tränar regelbundet för att stärka kroppen och orka med stressen. Ändå drabbas många av skador och kanske sjukskrivning. För några leder träningen till nya skador eller mer stress över att få tiden att räcka till.


Förändringarna i den yttre miljön skulle kunna få mycket större effekt om de kompletterades med kunskaper i kroppsmekanik och vårt beteende.


Den naturliga hållningen har förvrängts

Inga småbarn hasar fram med kutande ryggar eller halvligger på ländryggen med framskjutet huvud. Vi föds med avspända kroppar och en strävan att balansera kroppsdelarna ovanpå varandra i lod (förutsatt att fostret utvecklats normalt). Skelettet och musklerna samspelar för att hålla hela livet.


De flesta av oss har förlorat det naturliga rörelsemönstret på grund av att vi lever bekväma inomhusliv, omgärdade av olika vardagshjälpmedel. De flesta sittmöbler är mer utformade för bekvämlighet än för att värna om vår naturliga hållning. Kläder och skor utformas mer efter mode än rörelsefrihet. Skor med stötdämpande och stödjande funktioner hindrar oss att känna underlaget och lockar till onaturlig belastning. Dessutom påverkas hållningen och våra rörelsemönster av sociala förebilder och känslor.


En obalanserad kropp påverkar allt

När kroppen inte balanserar i lod uppstår snedbelastningar. Vissa muskler överbelastas och förslits medan andra muskler förtvinar för att de används för lite. Överbelastade muskler blir spända och passiva muskler förmår inte ge rätt stöd. Efter en tid blir vi skeva. Då ökar risken för skador när vi rör oss snabbt eller om något oväntat händer, t.ex. att vi snubblar. Förslitningsskador uppstår snart om musklerna som jobbar mycket inte är dimensionerade för att klara belastningen.


Spända muskler blir även stela och har sämre blodflöde. Om andningsmusklerna drabbas påverkas cirkulationen i hela kroppen. Syre och näring har då svårare att nå cellerna med smärta och värk som följd. Det försämrade blodflödet kan även påverka de inre organen.


Vanliga fysiska avvikelser såsom nedsjunkna fotvalv, fötter som pekar utåt eller inåt, olika långa ben, hjulbenthet/kobenthet, kutrygg, svankrygg osv, ses som personliga egenheter men är tecken på obalans i skelett och/eller muskler.


Rörelse startar i hjärnan

Det är hjärnan som styr musklerna med hjälp av "inre bilder" av hur rörelserna ska utföras. Bilderna är resultatet av åratals övning. Om vi försöker göra annorlunda stretar och smärtar musklerna. Det känns svårt och fel och vi känner oss klumpiga, kanske till och med fula.


Men genom att utforska nya, effektivare rörelsebilder öppnar sig nya möjligheter till utveckling av rörelsemönstren. Det gör skillnad om någon säger åt dig att "trampa med fötterna" eller att "lyfta på knäna". Rörelsen ser likadan ut men känns helt olika och aktiverar olika muskler eftersom de ger helt motsatta bilder - att trampa (ner) respektive att lyfta (upp). Prova gärna!


Qigong är en form av skonsam rörelseträning. Hjärtenäras qigong lägger stor vikt vid utforskandet av olika rörelsebilder och den naturliga hållningen.


© Hjärtenära 2010 | Karlsborg | 076-831 07 88