Konsultation

Hjärtenära

Kroppsterapi - Örtmedicin  - Energibehandling

HÄLSOKONSULTATION


En hälsokonsultation är starten på din resa mot bättre hälsa. Den ger dig vägledning som baseras på fakta om din kropp.


Utan djupare kunskap om vad som pågår i kroppen och hur man tolkar den, blir resan mot bättre hälsa ofta onödigt lång, krokig och dyr. Kroppens signaler kan vara vaga och svåra att tolka. Det kan också vara svårt att prioritera åtgärder och lätt att gå vilse i djungeln av örter, preparat och metoder som är möjliga att använda. 


Jag kan hjälpa dig att navigera effektivare mot ditt hälsomål. Med hjälp av flera olika undersökningsmetoder får jag fram information om vad som pågår i din kropp. Med hänsyn till din hälsobakgrund och nuvarande situation tar jag fram ett behandlingsförslag som kan inkludera örter och eventuellt andra tillskott, behandlingar, andra relevanta tester, kostjusteringar och egenvård. Vi träffas sedan med lämpliga intervaller för återkoppling, kontroll av hur kroppen svarar på behandlingen och uppdatering av behandlingsplanen.

UNDERSÖKNINGS- OCH ANALYSMETODER


I konsultationen ingår en noggrann undersökning. Olika verktyg berättar olika saker om vad som sker i kroppen.

Sedan vägs informationen ihop med din redogörelse om dina symtom, din tidigare hälsa och livsstil. 

Andra enkla undersökningar som kan göras är t ex blodtrycksmätning, mätning av blodets syremättnad, urinanalys, tungmetallanalys, zinkbristindikation och jodbristindikation. Du kan också få fylla i symtomfrågeformulär för att belysa sannolikheten för olika problem i kroppen.


Mönstret av olika mindre besvär genom livet kan ge viktiga ledtrådar till vad till dina aktuella besvär beror på. Därför får du redogöra för hela din hälsobakgrund och berätta om din livsstil, dvs kost, motionsvanor, stressnivå m m.


En frekvensmätning kan liknas vid ett ekolod. Maskinen skickar ut en signal i kroppen och lyssnar på ekot för att bedöma om organ och celler fungerar optimalt och om näringsbrister eller andra störningar finns. 

Att titta på blodet i mikroskop kan ge indikationer på t ex inflammation, näringbrister, infektion, immunförsvarets kondition, matsmältningsproblem, nedsatt lever-, mjält- och tarmfunktion och dålig avgiftningsförmåga.

En hårmineralanalys kan vara lämplig för att ta reda på mer om mineralobalanser, tungmetaller m m. Den ingår dock inte i konsultationspriset utan beställs separat.

Copyright @ Hjärtenära 2019