Bokning och priser

Bokning och priser


BOKA på telefon 076-831 07 88, eller mejl info@hjartenara.se. VÄLKOMMEN!

HÄLSOANALYS, BEHANDLINGSPLAN *

NYBESÖK, ÖRTMEDICIN OCH NÄRING

Inför ditt första besök lämnar du in en sammanställning av dina aktuella symtom, din hälsobakgrund, kostvanor och livsstil, så att jag är förberedd när du kommer. Vid ditt besök undersöker jag ditt blod och gör några kompletterande mätningar och tester. Därefter diskuterar vi vad underlaget pekar på, vad du vill uppnå med din hälsa och preliminära tankar om hur det kan gå till. Sedan tar jag fram en behandlingslingsplan med förslag på örter, kosttillskott, kostjusteringar, andra behandlingar m fl åtgärder.

1 200 kr

UPPFÖLJNING, ÖRTMEDICIN OCH NÄRING

Efter 1-2 månader är det dags att utvärdera hur det gått. Nya undersökningar görs vid behov och planen justeras.

900 kr

NYBESÖK, HOMEOPATI

Information om hur homeopatisk behandling går till och vad du kan förvänta dig samt en djupgående intervju för att ringa in vilket homeopatiskt medel som kan passa för dig att börja med. Det homeopatiska medlet ingår inte i priset.

1025 kr

UPPFÖLJNING, HOMEOPATI

Utvärderingen görs ca 4-6 veckor efter avslutad kur med homeopatiskt medel.

900 kr

BEHANDLINGAR FÖR KROPP OCH SINNE *

SHIATSU "MINI"

Ca 25 min

Kroppens viktigaste akupunkter och energimeridianer behandlas. Passar den som vill prova på eller ha en snabb återhämtningspaus mitt i vardagen.

400 kr

SHIATSU "MEDIUM"

50 min + samtal 10-20 min (längre samtal vid nybesök)

Behandlingen anpassas för att matcha ditt kroppsliga och själsliga utgångsläge. Hela kroppen berörs alltid men fokus ligger på att bryta stresspåslaget i kroppen, lösa upp spänningar och öka cirkulationen. Detta är behandlingen de flesta väljer. Tillräckligt med tid för att du ska hinna uppleva meditativ ro och närvaro i dig själv.

700 kr

SHIATSU "FÖRDJUPAD"

90 min + samtal ca 10 min

Som ovan men med mer tid för djupare avspänning och upplevelse av tidlös och kravlös närvaro. Mer tid att bearbeta problemområden.

900 kr

LYMFMASSAGE

90 min + samtal ca 10 min

Sätter fart på lymfcirkulationen. Motverkar svullnader, ödem, smärta och värk m m. Har du inte fått lymfmassage förr rekommenderas att ta några behandlingar i tät följd, som en intensiv startkur för att kicka igång flödet.

900 kr

ENERGIBEHANDLING

Ca 45 min

Energibehandlingen är en mycket varsam behandling som syftar till att lugna och centrera ditt sinne och rensa bort stress och disharmonisk energi genom att finstämma kroppens omgivande biomagnetiska fält. Visualisering, vaggningar, vibrationer, ljud och toner med olika frekvenser används. Beröringen är mycket lätt. Ny kraft, inspiration och klarhet är vanliga upplevelser men också fysisk läkning kan ske.

550 kr

ÖVRIGT

KURS, FÖRELÄSNING, KLANGRESA...

Alla aktiviteter är unika. Priset varierar efter t ex tidsåtgång, gruppstorlek, eventuella resekostnader och förberedelsetid. Välkommen med din förfrågan.


Aktuella inbjudningar till aktiviteter hittar du på t ex Facebook.

* VIKTIG INFORMATION

Det är viktigt att förstå den komplementära medicinens begränsningar och gränsdragningen gentemot sjukvården. Uppsök alltid läkare vid allvarliga hälsotillstånd eller misstanke om det. Men har du blivit diagnosticerad av läkare och/eller står under skolmedicinsk behandling, kan du i de flesta fall även ta del av komplementär behandling. (Barn under 8 år, smittsamma sjukdomar som är anmälningspliktiga, cancer och andra elakartade svulster, diabetes, epilepsi eller sjukliga tillstånd i samband med havandeskap eller förlossning får dock endast undersökas/behandlas av hälso- och sjukvårdspersonal enligt Patientsäkerhetslagen.)


Komplementära medicin och skolmedicin har olika synsätt och är bra på olika saker - ingen är fullkomlig utan de kompletterar varandra. De förslag och tips du får vid en komplementär konsultation är avsedda att bredda perspektivet på din hälsosituation och visa på fler verktyg som kan gynna din hälsoutveckling, inte att ersätta skolmedicinska bedömningar och ordinationer. Terapeuten är ett bollplank och en guide för att komma vidare på en eventuell komplementär behandlingsväg men råder inte i skolmedicinska frågor eller beslut. Om du står under skolmedicinsk behandling är det din läkare du ska vända dig till om du vill diskutera den. Om du önskar att enbart använda komplementära metoder ansvarar du själv för eventuella följder av att avstå skolmedicinsk undersökning, diagnos, medicinering och uppföljning.