Kontakt

KONTAKT

Välkommen att ringa eller e-posta för att boka.

Mottagningen ligger i Karlsborg, på Teatervinden vid Fästningstorget.
Ingång från Soldathemmets bakgård.

OM PERSONUPPGIFTER 

Den 25 maj 2018 ersattes Personuppgiftslagen (PUL) med Dataskyddsförordningen, eller General Data Protection Regulations (GDPR). Det innebär krav på att alla företag redovisar vilka personuppgifter de samlar in, i vilket syfte och hur dessa hanteras.


När du anlitar Hjärtenära behöver jag ditt namn, telefonnummer, eventuell e-postadress och ibland postadress för att kunna hantera din bokning/anmälan/intresseförfrågan, kommunicera med dig, leverera den tjänst du beställt samt sköta bokföring och fakturering.


Om du godkänner det, sätter jag upp din e-postadress på en sändlista så att du får information om erbjudanden på Hjärtenära och annat som jag tror kan intressera dig. Du kan när som helst avbryta prenumerationen genom att mejla tillbaka och säga att du önskar det.


För att kunna ge dig bästa möjliga behandling/konsultation utifrån ett holistiskt perspektiv intervjuar jag dig om din hälsohistoria, livsstil/-situation i samband med ditt första besök, alternativt får du själv skriva den eller fylla i ett frågeformulär. Nya kunder efter den 25 maj 2018 får lämna ett skriftligt samtycke till att informationen antecknas i en journal. I journalen förvaras också eventuella andra relevanta dokument som rör din hälsa (t ex frågeformulär, HMA-rapporter). Informationen behandlas konfidentiellt och det är naturligtvis frivilligt vad du vill berätta. Journalen förvaras i låst utrymme.


Inför en distanskonsultation rekommenderar jag att du skickar eventuell personlig information med vanlig post, eftersom jag inte kan garantera e-postens säkerhet.


Personuppgifter/journaler sparas så länge det behövs för det syfte de samlades in samt så länge gällande lagar och regler kräver det (t ex Bokföringslagen, Försäkringsavtalslagen). Uppgifterna hanteras endast av mig och i vissa fall min bokföringskonsult (t ex fakturaunderlag) och delas inte med någon annan.


Du kan begära att få ta del av de personuppgifter/journalanteckningar som finns hos Hjärtenära, få felaktigheter rättade, återkalla ditt samtycke till journalföring, säga upp informationsmejlen eller få alla dina uppgifter raderade/makulerade när som helst efter skriftlig begäran.