Konsultation

HÄLSOKONSULTATION


En hälsokonsultation är starten på din resa mot bättre hälsa. Den ger dig vägledning som baseras på information om din kropp och dina personliga förutsättningar.


Vill du jobba med att förbättra din hälsa med naturliga metoder? Ensam utan kunskap, åtgärdsplan och uppföljning blir vägen mot bättre hälsa ofta både lång, krokig och dyr. 


Vill du ha personligt stöd på vägen mot ditt hälsomål? Med hjälp av flera olika undersökningsmetoder söker jag information om vad som pågår i din kropp samt intervjuar dig om din hälsobakgrund och annan relevant information. Pusselbitarna fogas ihop och ligger till grund för ett behandlingsförslag som kan inkludera t ex örter, andra tillskott, behandlingar, andra relevanta tester, kostjusteringar och egenvård. Vi träffas sedan med lämpliga intervaller för återkoppling och uppdatering av behandlingsplanen. Du kan bolla frågor och funderingar under behandlingens gång.

UNDERSÖKNINGS- OCH ANALYSMETODER


I konsultationen ingår en noggrann undersökning. Olika verktyg berättar olika saker om vad som sker i kroppen.

Sedan vägs informationen ihop med din redogörelse om dina symtom, din tidigare hälsa och livsstil. 

Mönstret av olika större och mindre symtom genom livet kan ge viktiga ledtrådar till vad till dina aktuella besvär beror på. Därför får du redogöra för din hälsobakgrund och berätta om din livsstil, dvs kost, motionsvanor, stressnivå m m.


Vid behov kan du, utöver grundundersök-ningarna, även göra t ex:
hårmineralanalys för att ta reda på mer om mineralobalanser eller eventuell belastning av tungmetaller,

matintoleranstest för att hitta livsmedel du inte tål,

Dessa tester kan köpas även fristående, utanför ramen av en hälsokonsultation, dock ingår alltid en timmes rådgivning.


Att titta på blodet i mikroskop kan ge indikationer på t ex inflammation, näringbrister, infektion, immunförsvarets kondition, matsmältningsproblem, nedsatt funktion i lever, mjälte och tarm samt dålig avgiftningsförmåga.


Andra enkla undersökningar som ofta ingår i konsultationen är t ex blodtrycksmätning, mätning av blodets syremättnad och urinanalys. Ibland kan det vara relevant att även göra en enkel tungmetallanalys och/eller kompletterande tester för vissa näringsbrister.